Ochrana soukromí

Soubory cookies - zkrácené informace

Co jsou soubory „cookies”?

Soubory „cookies” jsou počítačová data, zejména textové soubory, uložené v zařízení uživatele (počítače, telefony atd.) určená pro použití na webových stránkách. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení uživatele a správné zobrazení webové stránky dle individuálních preferencí. Soubory „cookies” obvykle obvykle obsahují název webové stránky, jejich retenční dobu na zařízení uživatele a jedinečné číslo.

K čemu jsou "soubory cookies“?

Soubory „cookies” jsou součástí HTTP protokolu, který se používá pro komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládají se z: identifikačního klíče, hodnoty a doby, po jaké by měl prohlížeč cookies odstranit. Jejich funkce jsou většinou standardní a slouží pro nastavení prohlížeče. Soubory Cookies se používají k přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek, a pro zlepšení a personalizaci obsahu webových stránek.

Které „soubory cookies“ používáme?

Existují dva druhy "cookies" – "stav relace" a "permanentní". První z nich jsou dočasné soubory, které jsou na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek nebo deaktivujete software (webový prohlížeč) – poté jsou automaticky odstraňovány ze zařízení uživatele. "Permanentní" soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech "cookies" nebo dokud nejsou odstraněny manuálně uživatelem. "Cookies" používané spolupracujícímí subjekty provozovatele webových stránek jsou předmětem jejich vlastní politiky ochrany osobních údajů.
Námi používané „cookies” mají především zjednodušit uživateli používání naší stránky, například díky „zapamatování si” sdělených informací tak, aby je uživatel nemusel vždy zadávat. Používáme také cookies umožňucící přizpůsbení obsahu zobrazovaného na internetu preferencím uživatele (jako jsou např. reklamy a fotografie).

Ochrana osobních údajů a "cookies"

V okamžiku, kdy uživatel používá naší stránku, aplikujeme soubory cookies umožňující identifikaci prohlížeče nebo zařízení uživatele – soubory „cookies” obsahují různé druhy informací, které ve své podstatě nejsou osobními údaji (neumožňují identifikaci uživatele). Některé informace, v závislosti na jejich obsahu a způsobu využívání, mohou být však spojeny s konkrétní osobou a mohou být tedy považovány za osobní údaje. V souladu s politikou mystyleco.cz veškeré údaje jsou šifrovány, což znemožňuje jejich zpřístupnění neoprávněným subjektům.

Profilování

CPoužíváním technologie souborů „cookies” na našich webových stránkách máme možnost obeznámit se s preferencemi uživatelů – např. analýzou, jak často navštěvují naší webovou stránku nebo jaké výrobky si nejčastěji prohlíží. Analýza chování na internetu nám pomáhá lépe pochopit zvyky a očekávání zákazníků a přizpůsobit se jejich požadavkům a zájmům. Díky této technologii můžeme nejenom předat uživateli reklamu uzpůsobenou jemu na míru (např. reklama vyplývající z nedávného vyhledávání nabídek pouze v kategorii „polobotky”) a z našich aktuálních nabídek prezentovat jen ty, která nejlépe splňují potřeby uživagele, ale také můžeme vytvářet a prezentovat uživateli nabídky a slevy, které nejsou k dispozici jiným uživatelům.
Pokud uživatel nedá souhlas s používáním souborů „cookies”, jenž umožňují zobrazování reklam přizpůsobených jeho zájmům, neznamená to, že mu nebudou předávány žádné reklamy během prohlížení našich nebo jiných webových stránek – v takovém případě budou i nadále zobrazovány reklamy ve stejném množství, jen nebudou souviset se zaznamenanou aktivitou na internetu.
L’accesso alle informazioni riguardanti l’attività online degli utenti con l’utilizzo dei file cookies ci consente di condurre un’analisi statistica e del mercato.
Přístup k informacím o činnosti uživatelů na internetu prostřednictvím souborů cookies nám také umožní provádět analýzu trhu a statistiky.
Informace shromážděné a obsažené v souborech „cookies” mohou být uchovány i po ukončení relace prohlížeče, což např. umožňuje jejich využívání během dalších přihlášení uživatele.

Retargeting

Na základě souborů „cookies” používáme technologii, která nám umožňuje oslovit uživatele, kteří již dříve navštívili naší webovou stránku nebo jiné webové stránky, včetně takových stránek, které spolupracují s našimi spolupracujícími subjekty.
Chybějící souvislost mezi zobrazovanou reklamou a zájmem uživatele může být pro uživatele zneklidňující. Máme za to, že pro uživatele je zajímavější a více praktické, aby zobrazované nabídky byly v souladu s jeho zájmy a potřebami zjištěnými na základě analýzy předchozího chování získanému díky technologii „cookies”. Z tohoto důvodu máme zájem na sledování reklam zobrazovaných uživateli na jiných webových stránkách za účelem poskytování reklamního obsahu přizpůsobenému předchozí internetové aktivitě.

Soubory „cookies” třetích subjektů (third party cookies)

Soubory „cookies”, které používáme, jsou primárně zaměřeny na optimalizaci uživatelských služeb během využívání našich webových stránek. Spolupracujeme ale s dalšími firmami v rámci jejich marketingové (reklamní) činnosti. Pro účely takové spolupráce si prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení uživatele ukládá soubory „cookies” od subjektů provádějících podobné marketingové aktivity. Seznam našich důvěryhodných spolupracujících subjektů najdete v našich podmínkách ochrany osobních údajů.
Soubory „cookies” zasílané těmito subjekty mají za účel zlepšit efektivitu poskytování reklam, které odpovídají jeho on-line aktivitě – třetí subjekty poskytují uživatelům reklamní obsah.
Z tohoto důvodu při návštěvě našich webových stránek jsou na počítači nebo jiném zařízení uživatele ukládány také soubory „cookies” od našich spolupracujících subjektů. Tímto způsobem se například shromažďují informace o zobrazovaných nebo zakoupených výrobcích.

Odstranění / blokace souborů „cookies”

Pamatujte, že souhlas s využíváním souborů cookies můžete nastavovat prostřednictvím nastavení soukromých údajů na naší stránce nebo internetového prohlížeče na Vašem zařízení.
Ve výchozím nastavení internetového prohlížeče nebo jiného software nainstalovaného v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti lze povolit ukládání určitých typů souborů cookies v takovém zařízení. Tato nastavení lze měnit tak, že se v nastavení prohlížení zablokuje používání souborů cookies nebo je uživatel informován o každém jednotlivém přenosu do zařízení uživatele. Tímto způsobem může být kdykoliv změnněn nebo zrušen souhlas s použitím této technologie (zablokování ukládání souborů cookies v budoucnu).
Lze také zablokovat soubory cookies třetích stran se současným přijetím souborů cookies pocházejících přímo ze stránky mystyleco.cz .
Podrobné informace ohledně možností a způsobu administrace souborů cookies najdete v nastavení programu (internetového prohlížeče).
Omezení používání souborů cookies může mít vliv na určité funkce dostupné na internetové stránce.
Pamatujte, že odmítnutí používání souborů cookies platí pouze pro daný prohlížeč. V případě používání jakéhokoliv jiného prohlížeče na stejném nebo jiném zařízení je nutné opětovné nastavení stejných podmínek.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU MYSTYLECO.CZ

Tyto podmínky ochrany osobních údajů Internetového obchodu a Aplikace (dále jen: Podmínky) jsou dokument informačního rázu, což znamená, že z něj nevyplývají žádné povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu a Aplikace (nejedná se o smlouvu nebo obchodní podmínky).
Informace obsažené v Podmínkách jsou všeobecné. Podrobné informace týkající se zpracování konkrétních osobních údajů jsou vždy poskytovány v informační doložce, která je prezentována na viditelném a přístupném místě. To se týká zejména informací o účelu a právním titulu zpracovávání osobních údajů, doby jejich uchovávání a příjemců, kterým jsou údaje poskytovány. Veškerá slova, spojení a zkratky uváděné na této stránce, které jsou napsány s velkými písmeny na začátku (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba) je třeba chápat dle jejich popisu uvedeného v Obchodních podmínkách Internetového obchodu dostupných na stránkách Internetového obchodu mystyleco.cz, včetně Aplikace.
V případě pochybností nebo rozporu mezi Obchodními podmínkami a poskytnutými souhlasy nezávisle na ustanoveních uvedených v Podmínkách, jsou vždy pro rozhodnutí nebo určení podstatné poskytnuté souhlasy Správci nebo právní předpisy. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a zněním informačních doložek poskytovaných Správcem při získávání osobních údajů (obvykle zasílané s formuláři Internetového obchodu) je zákazník povinen se řídit informací uvedenou v informačních doložkách.

Správcem osobních údajů shromažďovaných:

je společnost společnost My Style s.r.o., se sídlem Vršovická 1525, 100 00 Praha 10 – Vršovice Česká republika, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeném u městského soudu v Praze, C 108993/MSPH. IČO: 27370283, DIČ: CZ27370283. se základním kapitálem 200.000 Kč, plně splaceným; adresa elektronické pošty: contact@mystyleco.cz., číslo kontaktního telefonu: (+420) 272 075 500 - dále jen „Správce", jenž je zároveň Prodávajícím.

V případě zaslání dodatečného souhlasu správci vašich osobních údajů, získaných na základě Vaší aktivity na internetu za pomocí technologie cookies, mohou být také naši spolupracující subjekty (uvedení níže v bodě 15).

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lez přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě takového identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o místě pobytu, internetový identifikátor nebo jeden anebo několik podrobných údajů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:

Jak již bylo uvedeno na začátku, Správce chrání při vědomí důležitosti soukromí Zákazníků nejen osoby navštěvující Internetový obchod nebo využívající Aplikaci, ale také Zákazníky, kteří Správci poskytli své Osobní údaje prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tzn.:

Účel i rozsah údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá ze souhlasu Zákazníka nebo ze zákona a je dále specifikován jako důsledek kroků učiněných Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo na jiných komunikačních kanálech. Například: (I) Osobní údaje Zákazníka mohou být zpracovávány za účelem poskytnutí nebo nabídnutí osobních nabídek a akcí co nejvíce přizpůsobených jeho požadavkům (které mohou mít na něj podstatný vliv) pouze v případě souhlasu uděleného Zákazníkem (nabídky nejsou dostupné osobám, které takový souhlas neudělí); (II) pokud se Zákazník nerozhodne zakoupit zboží prostřednictvím internetového obchodu a pouze si zboží zarezervuje, osobní údaje nebudou poskytnuty dopravci zajišťujícímu přepravu zboží na žádost Správce.
Možné účely zpracování Osobních údajů Zákazníků Správcem jsou zejména:

V případě plnoletého Zákazníka, mohou být jeho Osobní údaje zpracovávány také za účelem prezentace, vytváření a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) určených pro určitého Zákazníka týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujících subjektů v rámci možnosti uzpůsobení zájmům Zákazníka (profilování) díky automatickému rozhodování, které může právně nebo jinak podstatně ovlivnit Zákazníka, např. nabízení krátkodobé slevy této osobě na určitý výrobek, který si nedávno prohlížela (tato nabídka není k dispozici osobám nezletilým anebo těm, kteří k tomu neposkytli souhlas).

Správce může zpracovávat zejména následující Osobní údaje Zákazníků:

Poskytnutí Osobních údajů Zákazníkem je v Internetovém obchodě dobrovolné, ale nezbytné pro využívání určitých funkcí našeho obchodu, např. vytvoření Objednávky Zákazníkem a její realizace (uzavření a realizace Smlouvy o prodeji), registrace Účtu nebo vytvoření Rezervace (uzavření a realizace Smlouvy o poskytnutí služby), přihlášení se k Newsletteru nebo využívání našich formulářů. Nezbytný rozsah údajů je vždy uveden v Internetovém obchodě (jsou stanoveny údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy / využívání konkrétní funkce), v rámci jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem nebo v Podmínkách. Důsledkem neposkytnutí těchto Osobních údajů může být nemožnost řádného splnění požadovaných činností.

Základem pro zpracování osobních údajů Zákazníka je především nutnost naplnění smlouvy, jejíž je stranou, nebo nutnost provedení některých kroků na jeho žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Týká se to zejména Osobních údajů poskytnutých ve formuláři při registraci účtu, zadávání objednávek a uzavírání prodejní smlouvy nebo rezervací v internetovém obchodě, stejně jako při přihlášení k odběru newsletteru. Také v případě osobních údajů, které nám byly poskytnuty v souvislosti s reklamací zákazníka, je právním titulem pro jejich zpracování nutnost realizace / obsluhy smlouvy o prodeji reklamovaného zboží.
V případě zpracování dat pro výše uvedené marketingové účely s výjimkou těch, které jsou implementovány v rámci Newsletteru, který je realizován na základě podmínek, je základem pro takové zpracování splnění cílů vyplývajících z oprávněných zájmů, které realizuje Správce nebo jeho spolupracující subjekty (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), při čemž v tomto případě spolupracující subjekty se nepodílí na zpracovávání osobních údajů zákazníka. Avšak, v rozsahu v jakém mohou mít i spolupracující subjekty přímý přístup k těmto informacím – právní podstatou k takovému zpracování je souhlas dobrovolně poskytnutý Zákazníkem (čl. 6. odst. 1. písmeno a) GDPR). Na druhou stranu prezentace, tvorba, přidělování a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) konkrétnímu zákazníkovi, které vznikají výhradně na základě automatického zpracování, včetně profilování a přizpůsobení jeho preferencím, které mohou mít podstatný vliv na rozhodnutí Zákazníka jak spotřebitele, jsou založeny na dobrovolném souhlasu Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písmeno a), čl. 22 odst. 2 písmeno c) GDPR). Týká se to však výhradně plnoletých Zákazníků.
Ve zbývajících (jiných) případech mohou být Osobní údaje Zákazníka zpracovávány na základě:

Pro potřeby prezentace všeobecných reklam, nabídek a akcí (slev) určených pro všechny Zákazníky způsobem, jenž je přizpůsoben zájmům daného Zákazníka se Správce může seznámit s jeho preferencemi, např. analýzou, jak často navštěvuje Internetový obchod, zda a jaké výrobky kupuje nebo rezervuje v kamenných obchodech patřících společnosti My style s.r.o. Umožňuje to lepší pochopení očekávání Zákazníka a přizpůsobení se jeho potřebám bez zásadního ovlivňování jeho rozhodnutí. Díky využívání pokročilých technologií Správcem budou výše uvedené činnosti vykonávány automaticky, díky čemuž bude odesílaný obsah aktuální a Zákazník se bude moci s ním rychle obeznámit.
V případě plnoletých Zákazníků výše uvedená analýza zájmů nebo preferencí poslouží také pro tvorbu, přiřazování a realizaci cílených a ve velké míře zákazníkům přizpůsobených reklam, nabídek a akcí (slev) určených pro určitého Zákazníka týkajících se výrobků nebo služeb Správce a jeho spolupracujích subjektů v rámci možnosti uzpůsobených zájmům Zákazníka díky automatickému rozhodování, které může právně nebo jinak podstatně ovlivnit Zákazníka, při potenciálním omezení přístupu jiných Zákazníků (tato nabídka není k dispozici osobám nezletilým anebo těm, kteří k tomu neposkytli souhlas). Jednoduché „profilování“ (tedy např. přizpůsobení se našich oznámení, banerů k Vašim požadavkům) se liší od naší činnosti tak, že jejich výsledek může zásadně ovlivnit Vaší volbu jako spotřebitele. Čím víc zákazník využívá služeb Správce a pořizuje si jeho výrobky, tím mohou být pro něj připravovány lepší nabídky a překvapení.
Správce může zpracovávat také informace týkající se preferencí Zákazníka, které mohou mít někdy povahu Osobních údajů, ale byly poskytnuty Správci dobrovolně na základě funkcí Aplikace, za účelem omezení nabízených Výrobků nebo Slev na konkrétní velikost (např. velikost obuvi) nebo na konkrétní kategorie (např. Výrobky pánské/dámské/dětské).

Za účelem spuštění funkčnosti Aplikace spočívající na skenování a zapisování čárových kódů výrobků, vyhledání Výrobků na základě fotek nahraných Zákazníkem, zapisování informací umožňujících fungování Aplikace off-line, vyhledávání nejbližší kamenné pobočky nebo místa předání zásilky na základě geolokace může Správce za souhlasem Zákazníka získat přístup k následujícím aplikacím na mobilním zařízení Zákazníka:

Seznam příjemců Osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývá vždy především z rámce služeb, jaké využívá Zákazník.
ISeznam příjemců Osobních údajů vyplývá také z poskytnutých souhlasů Zákazníka nebo právních předpisů a je specifikován dle kroků provedených Zákaznikem v Internetovém obchodě nebo v Aplikaci. Na zpracování osobních údajů se spolupracující subjekty Správce mohou účastnit v omezeném rozsahu, zejména ti, kteří technicky pomáhají efektivně provozovat Internetový obchod nebo Aplikaci, včetně komunikace s našimi Zákazníky (např. nás podporují při odesílání e-mailů a v případě reklamních aktivit i v marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových nebo komunikačních služeb, dopravci nebo agenti, kteří realizují objednávky zásilek, subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební karty v internetovém obchodě, společnosti, které poskytují servisní software, podporují Správce v marketingových kampaních, stejně jako poskytovatelé právních a poradenských služeb.
Na základě výše uvedených zásad mohou být Osobní údaje Zákazníka předány i společnosti Mystyle s.r.o. z uvedeným níže v bodě 20. V rámci marketingových (reklamních) činností Správce využívá služby třetích subjektů, kteří používají soubory cookies v Internetovém obchodě / Aplikaci. Seznam těchto subjektů je podrobně uvedený v následujících bodech tohoto dokumentu.

V rámci Správcem využívaných aplikací podporujících stávající fungování zpřístupňovaných např. společností Google, mohou být Osobní údaje předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zvláště do Spojených států (USA) nebo do jiného státu, v němž má spolupracující subjekt prostředky sloužící ke zpracovávání Osobních údajů při spolupráci se Správcem.
Příslušná bezpečnost poskytovaných osobních údajů je zajišťovaná Správcem prostřednictvím standardní doložky o ochraně údajů přijaté na základě rozhodnutí Evropské komise a smluv o svěření údajů pro zpracování, které splňují požadavky GDPR. V případě přenosu dat z Evropy do USA mohou některé subjekty, které se tam nacházejí, dodatečně zajistit dostatečnou úroveň ochrany údajů v doložkách tzv. Privacy Shield (více informací naleznete na adrese: https://www.privacyshield.gov/).
Zákazník má právo získat kopii zabezpečení uplatňovaných správcem a týkajících se poskytnutí osobních údajů do třetích zemí tak, že nás kontaktuje.

Každý Zákazník má kdykoliv právo na:

Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu využívání Internetového obchodu (ale mohou být smazány tři roky od poslední aktivity zákazníka v internetovém obchodě), v případě marketingových aktivit - dokud Zákazník nevznese námitku a pokud souvisí se soubory cookie a podobně, v závislosti na technických otázkách, dokud nebudou tyto soubory smazány pomocí nastavení prohlížeče / zařízení (ačkoli mazání souborů není vždy totožné se smazáním osobních dat získaných prostřednictvím těchto souborů, subjekt má tak stále možnost vznesení námitky).
Pokud je zpracovávání Osobních údajů závislé na souhlasu zákazníka, mohou být osobní údaje zpracovány, dokud nebude souhlas odvolán.
V každém případě:

V závislosti na rozsahu Osobních údajů a účelu jejich zpracování mohou být tyto údaje uloženy po jiné období.
V každém případě je rozhodující delší z uvedených lhůt pro uchovávání osobních údajů.

Správce má technickou možnost komunikovat s klientem na dálku (např. e-mail).

 1. a) Čeho se týkají soubory „cookies”?
  Vzhledem k tomu, že technologie souborů „cookies”, kterou Správce používá (nebo funkce podobná souborům „cookies”), shromažďuje informace o každé osobě, která navštíví Internetový obchod, a to i v rámci Aplikace, následující ustanovení Podmínek se vztahují na uživatele, kteří používají Internetový obchod a Aplikaci, bez ohledu na to, zda budou Zákazníky (objednávky, rezervace výrobků nebo mající účet) (dále jen „Návštěvník”).
 2. b) Jakou technologii využíváme?
  Internetový obchod využívá technologii, která ukládá a získává přístup k informacím v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti (zejména pomocí souborů „cookies” nebo podobných funkcí), pro zajištění maximálního pohodlí při používání Internetového obchodu, a to i pro statistické účely a pro přizpůsobení Návštěvníkovi reklamního obsahu prezentovaného Správcem, jeho spolupracující subjekty a inzerenty. Během návštěvy Internetového obchodu, a to i v rámci Aplikace, mohou být automaticky shromažďovány údaje o aktivitě Návštěvníka na Internetu.
  Vzhledem k tomu, že Správce může používat řešení obdobná funkcemi jako soubory „cookies”, tato ustanovení platí i pro tyto technologie.
 3. c) Co to jsou soubory „cookies”?
  Soubor cookie je malá textová informace odeslaná serverem a uložená na zařízení Návštěvníka (obvykle na pevném disku počítače nebo na mobilním zařízení). Uchovává informace, které může Internetový obchod potřebovat za účelem přizpůsobení se způsobu, jakým je návštěvník používá, a ke shromažďování statistik o Internetovém Obchodu, včetně Aplikace (např. o tom, které webové stránky byly navštíveny, jaké položky byly staženy) a údaje o doméně poskytovatele internetových služeb nebo zemi původu Návštěvníka. Technologie, která uchovává a získá přístup k identifikaci Návštěvníka, umožňuje aplikaci pracovat off-line a uložit předvolby přihlášeného návštěvníka. Aplikace si pamatuje aktuální ID návštěvníka, dokud se uživatel nepřihlásí do aplikace, nezmění místo aplikace do online obchodu v jiné zemi nebo odinstaluje (odstraní) aplikaci z mobilního zařízení.
 4. d) Získávají soubory „cookies” Vaše osobní údaje?
  Pokud návštěvník používá Internetový obchod nebo Aplikaci používané soubory „cookies” slouží k identifikaci jeho prohlížeče nebo zařízení - soubory „cookies” shromažďují všechny druhy informací, které zpravidla nepředstavují osobní údaje (neumožňují identifikaci návštěvníka). Některé informace, v závislosti na jejich obsahu a použití, však mohou být spojeny s určitou osobou - přiřazením určitého chování určitému návštěvníkovi, např. jejich propojením s údaji poskytnutými při registraci účtu v elektronickém obchodě - a tedy mohou být považovány za osobní údaje.
  Ve vztahu k informacím shromážděným soubory „cookies”, které mohou být přidruženy k určité osobě, se vztahují ustanovení Podmínek týkající se osobních údajů, zejména pokud jde o práva osob, kterých se údaje týkají. Informace o údajích shromažďovaných prostřednictvím souborů „cookies” jsou také k dispozici v obsahu informační doložky umístěné na viditelném a snadno přístupném místě při první návštěvě internetového obchodu.
 5. e) Na základě jakého právního titulu vyžíváme soubory „cookies”? 
  Získávání a ukládání informací pomocí souborů „cookies” je možné na základě souhlasu Návštěvníka. Ve výchozím nastavení webového prohlížeče nebo jiného softwaru nainstalovaného v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti je povoleno, aby soubory cookie byly umístěny v daném zařízení ve výchozím nastavení a shromažďovaly tak informace o Návštěvnících. V nastavení webového prohlížeče nebo v rámci spravování osobních údajů na naších stránkách můžete souhlas s používáním technologie „cookies”, včetně našich spolupracujících subjektů, kdykoliv změnit nebo zrušit (některé prvky obchodu pak nemusí fungovat správně). Zrušení souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho zrušením (podrobné informace o tom, jak zrušit souhlas, jsou uvedené v následujících bodech tohoto dokumentu). Titulem pro zpracování takto získaných údajů je oprávněný zájem Správce, kterým je nutno zajistit co nejvyšší kvalitu obsahu, který Správce uzpůsobuje preferencím Návštěvníků a marketing - včetně přímého - produktů a služeb Správce nebo jeho spolupracujících subjektů, při čemž v takovém případě spolupracující subjekty se nepodílí na zpracovávání osobních údajů. Avšak, v rozsahu v jakém mohou mít i spolupracující subjekty přímý přístup k těmto informacím – právní podstatou k takovému zpracování je souhlas dobrovolně poskytnutý Zákazníkem.
 6. f) K čemu používáme soubory „cookies”?

Aplikované soubory „cookies” mají především zjednodušit Návštěvníkovi využívání Internetového obchodu a Aplikace, například tak, že si "zapamatuje" informace a tyto nemusí být pokaždé uváděny, stejně tak slouží k přizpůsobení obsahu stránek, včetně reklamy, preferencím uživatele. Soubory „cookies” se také používají ke zvýšení užitkovosti a personalizace obsahu Internetového obchodu a Aplikace, včetně prezentace, tvorby, zadávání a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) určených danému návštěvníkovi v souladu s jeho zájmy (platí pouze v případě, že Návštěvník je plnoletý a s tímto souhlasil).
Používáním technologie souborů „cookies” v Internetovém obchodě se může Správce seznámit s preferencemi Návštěvníka - například tím, že analyzuje, jak často navštěvuje Internetový obchod, zda a které produkty kupuje v kamenných obchodech. Analýza chování na Internetu pomáhá lépe porozumět návykům a očekáváním návštěvníků a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii jsou Návštěvníkům prezentovány reklamy, které vyhovují jejich potřebám a zájmům (například reklama vyplývající z nedávného prohlížení pouze v kategorii "polobotky') a pro plnoleté návštěvníky, kteří s tím vyjádřili souhlas, připravení lepších nabídek a překvapení.
Na základě souborů „cookies” Správce používá také technologii, která umožňuje oslovit návštěvníky, kteří již dříve navštívili Internetový obchod nebo Aplikaci v okamžiku, kdy navštěvují jiné webové stránky.

 1. g) Můžete nesouhlasit s využívání informací poskytovaných soubory „cookies”?
  Návštěvník může nesouhlasit s aktivitami Správce prováděnými za účely výše uvedenými. Pokud návštěvník souhlasí s prezentací, vytvářením, přiřazením a realizací reklam, nabídek nebo akcí (slev) přizpůsobených jeho preferencím, může souhlas kdykoliv odvolat – nemá to však vliv na oprávněnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 2. h) Jaký typ souborů „cookies” používáme a jsou škodlivé?
  Soubory „cookies” používané v Internetovém obchodě nejsou škodlivé ani pro návštěvníka ani pro počítač / konečné zařízení, které používá, a proto doporučujeme jejich povolení na Vašich prohlížečích. Internetový obchod používá dva typy souborů „cookies”: relační, které zůstanou uloženy v počítači návštěvníka nebo v mobilním zařízení, dokud se neodhlásí z internetové stránky nebo nevypne program (internetový prohlížeč) a trvalé, které zůstanou v zařízení Návštěvníka po dobu uvedenou v parametrech souborů „cookies” nebo dokud nebudou ručně odstraněny ve webovém prohlížeči.
 3. i) Jak dlouho jsou informace stažené prostřednictvím souborů „cookies” uchovávány?
  V závislosti především na účelu a právních důvodech zpracování Osobních údajů shromážděných soubory „cookies” mohou být uchovávány po dobu uvedenou v bodě. 13 Podmínek.
  Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů „cookies” Návštěvníka, který není Zákazníkem, budou uchovávány až do podání námitek. Správce může smazat osobní údaje, pokud nejsou používány pro marketingové účely po dobu 3 let, ledaže zákon ukládá Správci povinnost zpracovávat osobní údaje déle.
  Část Osobních údajů může budou uchovávána déle pro případ eventuální stížnosti Návštěvníka vůči Správci, aby Správce mohl uplatnit své nároky nebo jsou nezbytná k uplatnění nebo obhajobě vůči nárokům třetích osob, a to v promlčecí lhůtě stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem.
  V každém případě je rozhodující delší z uvedených dob uchovávání osobních údajů.
 4. j) Soubory „cookies” využívané v Internetovém obchodě.
Typ cookie Typ Popis Doba uchovávání
Trvalý cookies-modal Vytvořené ve chvíli čtení zprávy o používání souborů cookie v internetovém obchodě. Nezbytný pro skrytí (znovu se nezobrazí) dané zprávy návštěvníkům, kteří se již se zněním seznámili. rok
Trvalý umbrella-4041424231302 Umožní určit, zda má být panel umožňující přihlášení k odběru newsletteru zobrazen na webové stránce internetového obchodu rok
Dočasný PHPSESSID Uchovává identifikátor přihlášení měsíc
Trvalý device_view Identifikace rozlišující zařízení měsíc
Trvalý enp_wish_list_token Uchovává produkty na seznamu prohlížených výrobků 2 měsíce
Trvalý permission-cookies Vytvořené ve chvíli čtení zprávy o používání souborů cookie v internetovém obchodě. Nezbytný pro skrytí (znovu se nezobrazí) dané zprávy návštěvníkům, kteří se již se zněním seznámili.
Umožňuje kontrolu hodnot poskytnutých souhlasů na používání souborů cookies a profilování.
rok
Trvalý permission-profiling Vytvořené ve chvíli čtení zprávy o profilování v internetovém obchodě. Nezbytný pro skrytí (znovu se nezobrazí) dané zprávy návštěvníkům, kteří se již se zněním seznámili.
Umožňuje kontrolu hodnot poskytnutých souhlasů na používání souborů cookies a profilování.
rok

Tabulka je průběžně aktualizována pro nástroje používané administrátorem. Snažíme se zajistit, aby tabulka obsahovala všechny cookies, které používáme. Vždy se však jedná o soubory cookie používané pro analogické účely uvedené v tabulce. Pokud chcete být informováni o seznamu cookies, které používáme, doporučujeme vám pravidelně kontrolovat aktuální obsah těchto podmínek.

 1. k) Soubory „cookies” třetích subjektů (third party cookies)
  Soubory „cookies”, které používá Správce, se primárně používají k optimalizaci služby Návštěvníka během používání Internetového obchodu nebo Aplikace. Správce však spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci své marketingové (reklamní) činnosti. Pro účely této spolupráce prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení návštěvníka také ukládá soubory „cookies” od subjektů provádějících uvedené marketingové aktivity a které se mohou stát správcem osobních údajů Zákazníka. Soubory „cookies” odesílané těmito subjekty mají zajistit, aby Návštěvníci byli seznameni pouze s reklamami, které splňují jejich individuální zájmy a potřeby. Podle názoru Správce je pro návštěvníky atraktivnější zobrazování přizpůsobené reklamy než reklama, která nesouvisí s jejich potřebami. Bez těchto souborů by to nebylo možné, protože společnosti spolupracující se Správcem zasílají Návštěvníkům reklamní obsah.
  Jako součást marketingových aktivit používá Správce následující subjekty, kteří používají soubory „cookie” v Internetovém obchodě:
  • Criteo (il Cliente può conoscere le modalità di rinuncia alla pubblicità basata sugli interessi, ad esempio visitando le pagine web http://www.networkadvertising.org/choices/ oppure http://www.youronlinechoices.com/);
  • Google AdWords
  • Google Analytics
  • Google TagManager
  • Google Dynamic Remarketing
  • DoubleClick
  • Awin
  • Convertiser
  • HotJar
  • Synerise
  • Tradedoubler
  • Facebook
  • Pingdom
  • RTB House
  • Opineo
  • Trustedshop
  • Heureka
  • Zopim

Další informace o souborech cookie těchto subjektů naleznete v jejich Podmínkách ochrany osobních údajů.

 1. l) Jak odstranit / zablokovat soubory „cookies”?
  Návštěvník může změnit způsob používání souborů „cookies” spravováním poskytnutých souhlasů v rámci soukromých nastavení na našich stránkách nebo v prohlížeči nebo aplikaci, včetně zablokování nebo odstranění těch, které pocházejí z Internetového obchodu (a dalších webových stránek). Chcete-li to provést, změňte nastavení prohlížeče nebo Aplikace. Způsob odstraňování se liší v závislosti na používaném webovém prohlížeči. Informace o tom, jak odstranit soubory „cookies” by měly být umístěny v sekci "Nápověda" vybraného webového prohlížeče. Odstranění souborů „cookies” není totožné s odstraněním osobních údajů získaných prostřednictvím souborů „cookies” Správcem osobních údajů.
  Například v aplikaci Internet Explorer mohou být soubory „cookies” upravovány z: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Ochrana osobních údajů; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Soukromí; zatímco v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Zobrazit rozšířená nastavení -> Ochrana soukromí -> Nastavení obsahu -> Cookies. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na verzi prohlížeče.
  Podrobné informace o správě souborů cookie na mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení naleznete v uživatelské příručce / uživatelské příručce daného telefonu nebo mobilního zařízení.
  Je také možné zablokovat soubory „cookies” třetích stran se současnou akceptací souborů „cookies” používaných přímo Správcem (možnost "blokovat cookies třetích stran').
 2. m) Jaké důsledky bude mít odstranění nebo blokování souborů „cookies”?

Omezení používání souborů cookie na daném zařízení znemožňuje nebo významně ztěžuje řádné používání Internetového obchodu, například může být spojeno s problémy při přihlašování.

Se správcem se můžete spojit kdykoliv prostřednictvím zaslání zprávy klasickou poštou nebo elektronickou poštou na adresu Správce uvedenou v úvodu Podmínek nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v úvodu Podmínek, nebo také prostřednictvím webových stránek Facebook.
Správce uchovává korespondenci pro statistické účely a pro co nejlepší a nejrychlejší odpověď na dotazy, jakož i v rámci řešení stížností a rozhodnutí učiněných na základě oznámení o administrativních krocích na uvedeném účtu. Adresy a údaje shromážděné tímto způsobem nebudou použity pro komunikaci pro jiné účely, než je řešení nahlášeného problému.
V případě kontaktu se Správcem k provedení konkrétních kroků (např. podání reklamace pomocí formuláře) může Správce opětovně požádat o poskytnutí údajů, včetně osobních, například ve formě jména, příjmení, e-mailové adresy atd. za účelem potvrzení identity tazatele, umožnění zpětné vazby v dané záležitosti a provedení požadované akce. Poskytování těchto údajů není povinné, ale může být nezbytné pro realizaci požadované činnosti nebo získání informací, které daná osoba požaduje.

Správce s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na realizaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod jednotlivců s různou pravděpodobností výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím dat, na které se ochrana vztahuje, zejména chrání údaje před tím, aby byly zpřístupněny neoprávněným osobám, zneužitím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Poskytování informací o technických a organizačních opatřeních, které poskytují ochranu vnějšímu zpracování, může narušit jejich účinnost, což ohrožuje řádnou ochranu osobních údajů.
Správce například elektronicky využívá následující technická opatření k zabránění získání a změně osobních údajů neoprávněnými osobami:

Online obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vás vyzývá, abyste si přečetli podmínky a pravidla ochrany soukromí používané jinými webovými stránkami. Tyto podmínky se vztahují pouze na uvedené aktivity správce.

Správce může v budoucnu změnit zásady z těchto důležitých důvodů:

Při každé změně Podmínek umístí Správce příslušnou informaci o změnách Podmínek na stránkách Internetového obchodu a v Aplikaci. Při každé změně se nová verze Podmínek zobrazí s novým datem.

Tato verze Podmínek je platná ode dne 20.10.2020