Údaje společnosti

Adresa firmy
Společnost My Style s.r.o., se sídlem Vršovická 1525, 101 00, Praha 10 – Vršovice, Česká republika. Zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeném u městského soudu v Praze, C 108993/MSPH. IČO: 27370283, DIČ: CZ27370283


Kanceláře
Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Prague, Czech Republic, contact@mystyleco.cz, tel.: + 420 272 650 164.